kỹ năng giải quyết vấn đề...>>

Khi chúng ta đã rèn luyện được cho mình kỹ năng cân bằng tâm lý bình ổn, vững vàng, thuận theo quy luật hài hòa về tính chất 2 mặt tự nhiên của các vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, thì đồng thời chúng ta cũng có được kỹ năng giải quyết vấn đề 1 cách sáng suốt để sống thành đạt hơn mỗi ngày.
Kỹ năng giải quyết vấn đề là 1 trong những kỹ năng khá quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Vì bản chất của cuộc sống là luôn vận động để cải tiến và hoàn thiện những nhu cầu sống của con người, nên sẽ luôn luôn có những vấn đề phát sinh cần chúng ta thực hiện giải quyết sao cho hiệu quả nhất.
Muốn giải quyết vấn đề 1 cách hiệu quả thì chúng ta cần thực hiện 3 bước như sau :
1) xác định vấn đề cần giải quyết là gì ?
Thường thì có 3 loại vấn đề cơ bản hay phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là :
- Các vấn đề xảy ra do sự nhầm lẫn, sai lệch của con người trong quá trình tương tác làm việc và trong các hoạt động khác.
- Các vấn đề cần phải thực hiện để hoàn thiện, cải tiến chất lượng cuộc sống tốt hơn
- Các vấn đề cần phải thực hiện để bảo đảm an toàn, phòng tránh rủi ro trong cuộc sống .
2) Xác định giá trị lợi ích hợp lý có được khi thực hiện giải quyết vấn đề đó
- Một khi chúng ta thấy rõ được lợi ích 1 cách hợp lý mà chúng ta có được khi thực hiện giải quyết vấn đề đó thì chúng ta sẽ có nhiều động lực đúng đắn để thực hiện 1 cách sáng suốt và tích cực hơn .
- Lợi ích hợp lý ở đây được xác định theo nguyên tắc có lợi cho mình nhưng không gây hại cho người khác và môi trường.
3) Chọn các công cụ và cách để thực hiện giải quyết vấn đề đó :
Trước tiên chúng ta nên xác định xem vấn đề đó có phần nào nằm ngoài khả năng thực hiện của mình không ? tức là phần vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người khác , nếu có thì chúng ta hãy tách phần đó ra để cho người khác giải quyết cho thích hợp.
- Sau đó, phần còn lại là vấn đề thuộc phạm vi quyền lợi và trách nhiệm của mình phải thực hiện giải quyết , và chúng ta chọn các phương tiện công cụ có thể dùng kết hợp với cách thức chúng ta thực hiện như thế nào ? cái gì trước, cái gì sau ?
- Cuối cùng thì chúng ta thực hiện kiểm tra, đánh giá xem vấn đề đã được giải quyết hoàn thành ở mức độ nào ? còn có vấn đề nào có liên quan và tiếp tục giải quyết sau đó không ?
Kỹ năng giải quyết vấn đề góp phần rất lớn vào việc xây dựng những kỹ năng sống thành đạt để có cuộc sống ngày càng thịnh vượng, hạnh phúc hơn .


songthanhdat.com

Số người xem: 1773

Mã số :100

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--