Những kỹ năng sống thành đạt...>>

 Sống thành đạt là sống tốt đẹp , tử tế trong từng ý nghĩ, việc làm của mình để có cuộc sống ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc hơn trong hiện tại và trong cả tương lai .
Sống tốt đẹp , tử tế là sống vui, sống khỏe, làm việc có ích cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng xã hội.
Như vậy, nếp sống thành đạt không tự nhiên có sẵn trong mỗi con người từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, mà phần lớn là do được luyện tập những kỹ năng sống thành đạt thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày thì dần dần mới có được nếp sống thành đạt bền vững như mong muốn .
Những kỹ năng sống thành đạt được xây dựng từ những tiêu chuẩn giá trị sống tốt trong cộng đồng xã hội như :
 Kỹ năng lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và công việc
 Kỹ năng dự phòng ổn định tài chính mới
 Kỹ năng giải quyết vấn đề
 Kỹ năng phân tích thông tin
 Kỹ năng kết nối từ ý nghĩ đến việc làm
 Kỹ năng quan sát ứng phó
 Kỹ năng ứng dụng kiến thức
 Kỹ năng chăm sóc sức khỏe
 Kỹ năng chọn lọc giá trị đúng
 Kỹ năng hòa nhập với thiên nhiên
 Kỹ năng hỏi đáp


songthanhdat.com

Số người xem: 2090

Mã số :98

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--