Bí quyết sống thành đạt bắt đầu từ những giá rị cộng thêm hữu ích

Giá trị cộng thêm hữu ích là những giá trị tiện lợi, an toàn giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn từng ngày thể hiện qua 2 đặc điểm :
1 ) Con người tự tin : là người có phẩm chất tự trọng và yêu quý bản thân, vượt khó , biết đánh giá mức độ an toàn, rủi ro để đưa ra quyết định phù hợp trong từng hoàn cảnh .
2) Con người có trách nhiệm : tôn trọng quyền lợi và tài sản của người khác, sử dụng tư duy ngôn ngữ, kỹ năng và các phương tiện công cụ hợp lý để tạo ra tài sản có ích cho gia đình và xã hội
Những giá trị tiện lợi, an toàn thường được tạo ra từ những giá trị cơ bản nền tảng căn nguyên nhất của cuộc sống đời thường .
Có 8 giá trị cơ bản như sau :
1) Giá trị cội nguồn dân tộc, ông bà, tổ tiên : là giá trị nhân văn, tình yêu thương quê hương đất nước của loài người.
2) Giá trị chân lý phổ quát : là giá trị Chân – Thiện – Mỹ, giá trị của những lợi ích chân chính và tốt đẹp.
3) Giá trị cơ bản nhất : giá trị sinh tồn và sống còn trong hiện tại
4) Giá trị gốc rễ : là giá trị của những thành quả lao động chân chính
5) Giá trị nhân cách : là hành vi ứng xử trong các mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên.
6) Giá trị cao quý nhất : giá trị ý thức trách nhiệm phát triển cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
7) Giá trị khởi đầu : giá trị hạnh phúc gia đình
8) Giá trị thời đại : giá trị công dân tiến bộ, sáng tạo tri thức, ý thức kỷ luật tự giác.


songthanhdat.com

Số người xem: 1829

Mã số :97

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--