Bộ thẻ tài chính phúc lợi trao lời cuộc sống (1)...>>

Bộ thẻ tài chính phúc lợi trao lời cuộc sống là bộ thẻ ứng dụng trí tuệ cá nhân để phát triển cuộc sống hợp lý và lành mạnh.
Trí tuệ cá nhân là quá trình chọn lọc cách diễn đạt ý kiến và kiến thức bằng từ ngữ sao cho thích hợp trong từng góc độ khác nhau để có thể ứng dụng vào cuộc sống được.
Nhu cầu phát triển cuộc sống hợp lý và lành mạnh thường xuất phát từ những giá trị sống tốt đẹp, không gây hại cho sự sống, phù hợp với những giá trị phát triển cuộc sống bền vững chung của cộng đồng xã hội.
Mỗi thẻ sẽ có mỗi từ ngữ thể hiện lời mà cuộc sống muốn gửi trao cho mỗi chúng ta về hôm qua, hôm nay và ngày mai...Và trong mỗi lời này đều gợi ý cho chúng ta điều gì đó hay hay để phát huy trí tuệ cá nhân làm giàu thêm vốn sống của mình.

Bộ thẻ tài chính phúc lợi  trao lời cuộc sống

Bộ thẻ tài chính phúc lợi  trao lời cuộc sống - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 21

Mã số :181

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--