Từ chuyện này đến chuyện ta (3)...>>

Chuyện này là chuyện nhân sinh
Chuyện ta là chuyện do mình nghĩ ra
Chuyện nhân sinh nhiều thênh thang
Nào là cơm áo giàu sang đủ điều
Nào là quyền thế công danh
Cho đời như ý trở thành ngôi sao
Chuyện mình nghĩ ra cũng nhiều
Nào là hay dở đủ điều khen chê
Từ chuyện này đến chuyện ta
Nhìn sao cho sáng mới là thành công !

Từ chuyện này đến chuyện ta

Từ chuyện này đến chuyện ta - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 32

Mã số :177

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--