Tâm thế phát triển bền vững (3)...>>

Thời gian thắm thoát thoi đưa
Ngày qua, ngày đến sớm trưa cuộc đời
Sớm trưa cũng thể đời thường
Công việc, xã hội, môi trường thiên nhiên
Công việc cho ta miếng cơm
Xã hội cho ta tiếng thơm với đời
Môi trường cho ta không khí
Khí lành, nước sạch nhâm nhi ta dùng
Ta dùng sao cho có chừng
Tâm thế phát triển bền vững mới an !

Tâm thế phát triển bền vững

 

Tâm thế phát triển bền vững - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 53

Mã số :176

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--