Chuyên đề đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững (2) ...>>

Đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững đến từ những điều ta nghe thấy, nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày.
Đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững đến từ những điều ta cảm thấy hay hay và có ích cho ta và môi trường sống chung quanh ta.
Đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững đến từ những điều hay hay mà ta sẽ làm và đang làm.
Đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững đến từ việc ta biết chấp nhận những mặt trái không tốt của bất kỳ sự vật hiện tượng nào để tìm cách cải tiến hoặc phòng tránh cho tốt hơn.
Đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững đến từ những điều ta hướng thân tâm mình được hạnh phúc an yên trong từng môi trường sống.

Chuyên đề đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững

Chuyên đề đổi mới sáng tạo tăng thu nhập bền vững  - songthanhdat.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 171

Mã số :171

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--