Lập trình bài toán công việc (3)...>>

Ta sống, ta nghĩ, ta biết
Lập trình bài toán công việc cho thông
Thông từ việc ăn, việc uống
Thông đến việc nghề theo luống theo khuông
Thông sao cho đỡ phiền hà
Đỡ hao, đỡ tốn công ta dặm trường
Dặm trường ta bước thênh thang
Cho đời vui khỏe lại càng thêm xinh
Sum suê hoa trái xanh biếc
Lập trình bài toán công việc mới hay !

Lập trình bài toán công việc

 

Lập trình bài toán công việc - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 217

Mã số :170

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--