Có điều gì đó bên ta (2)...>>

Đời thường nhiều hướng như là
Có điều gì đó bên ta mỗi ngày
Mỗi ngày mỗi bước nhân sinh
Có điều gì đó lung linh đời thường
Đời thường cơm áo gạo tiền
Có điều gì đó nối liền thân tâm
Làm sao thân khỏe tâm an
Có điều gì đó ta đang biết là
Dẫu đời đủ sắc muôn nhà
Có điều gì đó bên ta sum vầy !

Có điều gì đó bên ta

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 232

Mã số :169

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--