Khi nguồn vốn quay về (2)...>>

Khi nguồn vốn quay về thì ta đón nhận thành quả mà ta đã tạo nên
Khi nguồn vốn quay về thì ta xem xét thành quả qua 2 khía cạnh an nhiên và chưa an nhiên
Khi nguồn vốn quay về thì ta chuyển đổi thành quả thành các giá trị an nhiên hơn
Khi nguồn vốn quay về thì ta hiểu thêm điều gì đó mà ta chưa biết
Khi nguồn vốn quay về thì ta biết ta sống hôm nay nhưng không quên ngày mai...

Khi nguồn vốn quay về

Khi nguồn vốn quay về - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 327

Mã số :168

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--