Hành trình bài toán đúng sai về cuộc đời (1)...>>

Đúng sai 2 mặt tương song
Mặt ngoài thấy đúng, mặt trong chưa tường
Chưa tường điều nọ, điều kia
Điều nọ thấy đúng, điều kia thấy phiền
Thấy phiền tất có gì sai
Thế là xem xét đúng sai cho tường
Đúng sai đâu dễ tỏ tường
Chỉ là phù hợp bốn phương yên bề
Hành trình bài toán đúng sai
Cuộc đời ta chọn đường dài đủ hay !

Hành trình bài toán đúng sai về cuộc đời

 

Hành trình bài toán đúng sai về cuộc đời  - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 438

Mã số :166

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--