Kỹ năng giải quyết các vấn đề phiền phức trong cuộc sống...>>

Cuộc sống vốn dĩ chuyển động
Chuyển từ ý nghĩ sang công việc làm
Việc làm lúc dễ, lúc khó
Việc dễ thấy vui, việc khó thấy phiền
Việc vui, việc phiền đều do
Cuộc sống hoạt động ro ro chuyển thành
Muốn chuyển phiền phức sang vui
Thì cần kỹ năng sống vui an chan hòa
Chan hòa phiền phức ra sao ?
Kỹ năng giải quyết lao xao tháng ngày !

Kỹ năng giải quyết các vấn đề phiền phức trong cuộc sống

 

Kỹ năng giải quyết các vấn đề phiền phức trong cuộc sống - songthanhdat.com

Số người xem: 370

Mã số :165

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--