Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm...>>

Thử tài thông minh tài chính
Là xem trước, nhìn sau, trình giải pháp
Với 3 trung tâm trách nhiệm
Tiêu dùng và thu nhập thêm giá trị
Xem tiêu dùng sao cho khỏe
Để thu nhập tiếp bước khoe sắc đời
Nhìn giá trị sống tốt đẹp
Để sự nghiệp ý nghĩa chép nên thơ
Trình giải pháp sao cho hợp
Để cuộc đời vui khỏe rợp ước mơ !

Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm

Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 425

Mã số :163

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--