Tuổi đời và lối sống

Tuổi đời là số năm mà ta có mặt trên cuộc đời này theo vòng quay của thời gian .
Lối sống là cách mà ta thể hiện sự tương tác của mình với cuộc đời này thông qua môi trường sống.
Tuổi đời và lối sống tuy là 2 khía cạnh khác nhau nhưng sẽ có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Tuổi đời thể hiện sự tồn tại phát triển hoặc già nua của cơ thể vật lý, còn lối sống thì dựa vào sự khỏe mạnh của cơ thể vật lý mà thể hiện sự trưởng thành của trí tuệ hành vi tính cách qua các giá trị sống có ích.
Sự ảnh hưởng của tuổi đời và lối sống theo chiều hướng tốt hay chưa tốt là tùy vào điều kiện và môi trường sống. Thường thì tuổi đời tăng trưởng theo thời gian tự nhiên như nhau, nhưng lối sống thì được hình thành theo nhận thức và sắc thài cảm xúc của mỗi người trong từng môi trường sống khác nhau.
Vì vậy mà đôi khi ta thấy có những người tuy có cùng tuổi đời như nhau nhưng lại có những giá trị lối sống khác nhau.

Tuổi đời và lối sống

Tuổi đời và lối sống - songthanhdat.com

 

Số người xem: 339

Mã số :162

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--