Quà tặng bình luận hay (2)...>>

Bình luận hay có quà tặng

Quà tặng tiếp bước gia tăng ý lời

Ý lời thường đủ sắc màu

Sắc màu đậm nhạt cùng nhau chuyển thành

Chuyển thành ý tứ đời thường

Vui, buồn đều có vấn vương đôi lời

Đôi lời sắc thái nhân sinh

Mỗi người mỗi ý lung linh cuộc đời

Cuộc đời có trả có vay

Có quà tặng bình luận hay sum vầy !

Quà tặng bình luận hay

 

Quà tặng bình luận hay  - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 424

Mã số :161

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--