Nguyên lý chuyển thành trong cuộc sống (2)...>>

Cuộc sống vốn sắc muôn màu
Đỏ vàng xanh tím sắc màu lung linh
Lung linh nguyên lý chuyển thành
Chuyển bao ước nguyện trở thành niềm vui
Cho dù lắm lúc gian truân
Miếng cơm manh áo buâng khuân đời thường
Đời thường có sắc có thanh
Sắc thanh tương ứng chuyển thành tương thân
Tương thân nguyên lý chuyển thành
Vào trong cuộc sống an lành trước sau !

Nguyên lý chuyển thành trong cuộc sống

 

Nguyên lý chuyển thành trong cuộc sống  - songthanhdat.com

Số người xem: 394

Mã số :160

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--