Nhịp bước cộng trừ (1)...>>

Quanh ta muôn hình nhiều thứ
Nhiều thứ ta có cộng trừ nhân chia
Nhân chia thêm chút lợi là
Lợi là đều có công ta, công người
Cộng trừ thêm bớt chút gì
Cho đời an ổn bước đi vững vàng
Vững vàng nhịp bước cộng trừ
Cộng thêm chút nghĩa cho dư an lành
Vững vàng nhịp bước cộng trừ
Trừ bớt lãng phí khư khư sống đời !

Nhịp bước cộng trừ

 

Nhịp bước cộng trừ  - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 496

Mã số :159

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--