Những trang sách đời thường (1)...>>

Đời thường có sắc có thanh
Sắc thanh trầm bỗng loanh quanh cuộc đời
Cuộc đời sống giữa nhân sinh
Vui buồn đều có kiểu hình ý ta
Ý ta gửi vào trang sách
Kết nên dáng dấp phong cách nhiệm màu
Này những trang sách đời thường
Cho ta gửi gắm chặng đường trải qua
Này những trang sách đời thường
Cho ta vui sống yêu thương cuộc đời !

Những trang sách đời thường

 

Những trang sách đời thường - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 554

Mã số :158

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--