2 thế hệ 1 tầm nhìn (2)...>>

Mỗi thế hệ, mỗi thời đại
Mỗi thời đại đều có vài điểm mới
Điểm mới thu hút cách nhìn
Cách nhìn thấp thoáng tầm nhìn bên trong
Bên trong giá trị tốt lành
Tốt lành để bớt tranh giành tung tung
Lung tung dễ mất tầm nhìn
Tầm nhìn mà mất, niềm tin phai mờ
Phai mờ niềm tin khó an
2 thế hệ 1 tầm nhìn sẽ an đôi đường !

2 thế hệ 1 tầm nhìn

2 thế hệ 1 tầm nhìn  - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 555

Mã số :157

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--