Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm (1)...>>

Cuộc sống tích hợp hay hay
Để ta bắt nhịp bàn tay liền kề
Liền kề phải trái trước sau
Để ta nhịp bước cùng nhau nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng cuộc sống đời thường
Có buôn có bán có đường nhân sinh
Nhân sinh vốn sắc muôn màu
Muôn màu lấp lánh sao qua muôn đời
Muôn đời trong từng thời điểm
Cuộc sống tích hợp càng thêm sum vầy !

Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm

Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 314

Mã số :156

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--