Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm (1)...>>

Cuộc sống tích hợp hay hay
Để ta nhìn thấy điều hay liền kề
Liền kề phải trái trước sau
Để ta tiếp bước cùng nhau chan hòa
Chan hòa cuộc sống đời thường
Có công có việc có đường nhân sinh
Nhân sinh vốn sắc muôn màu
Muôn màu cách sống có nhau muôn đời
Muôn đời trong từng thời điểm
Cuộc sống tích hợp càng thêm vững vàng !

Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm

Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 523

Mã số :156

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--