4 Câu hỏi đời sống thường ngày

Dù ta là ai ?, ta đang ở đâu ? ta đang làm gì thì ta cũng nên thường xuyên hỏi 4 câu hỏi khá đơn giản sau đây để nâng cao việc phát triển đời sống của ta :
1) Ý nghĩa mục tiêu đời sống của ta là gì ? ta muốn làm điều gì ? làm điều đó để làm để làm gì ? và điều đó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển cuộc sống của ta và của người khác ?
2) Những khái niệm, từ ngữ, hình ảnh, số liệu nào giúp ta diễn tả được điều ta muốn làm đó ?
Những điều nào có thể làm phát sinh thêm những vấn đề khác ? và ta có thể giải quyết những vấn đề phát sinh đó như thế nào ?
3) Những nguồn lực vật chất nào ta có thể sử dụng để thực hiện những điều ta muốn làm đó ?
4) Ta có thể thực hiện những điều ta muốn làm theo cách nào cho an toàn hiệu quả ?

Câu hỏi đời sống, đôi lời sáng tỏ !

Câu hỏi đời sống, đôi lời sáng tỏ

Câu hỏi đời sống - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 855

Mã số :152

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--