Môi trường sống và công việc (1)...>>

Môi trường sống giúp ta có được khoảng không gian cần thiết để phát triển sự sống.
Công việc giúp ta thực hiện các hoạt động phát triển sự sống.

Công việc và môi trường sống luôn tồn tại bổ trợ lẫn nhau nhau trong suốt vòng đời cuộc sống của ta.
Từ môi trường sống ban đầu, ta có thể thực hiện các công việc cần thiết để tạo ra các giá trị vật chất làm năng lượng cho sự sống phát triển.

Và từ sự sống hiện tại, ta có thể bảo tồn và cải tiến môi trường sống thêm tốt hơn, nhưng nếu ta quá tận dụng vào môi trường sống vì sự sống hiện tại trước mắt mà không có sự bảo tồn môi trường bền vững thì chính môi trường sống sẽ gây ra những tác hại làm ảnh hưởng đến sự sống của ta.
Vì vậy, công việc phải hài hòa với môi trường sống thì cuộc sống ta mới phát triển bền vững.

Môi trường sống tiếp bước công việc

Môi trường sống  và công việc

Môi trường sống  và công việc - songthanhdat.com 

 

Số người xem: 555

Mã số :151

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--