Bình xanh thông thoáng (2)...>>

Bình xanh thông thoáng là ta
Ta mang thanh bình vào nhà thêm vui
Vui sao tâm trí bình an
An vì ta biết nhịp nhàng đôi bên
Bên trong, bên ngoài đều thông
Thông thoáng tâm trí, việc thông tốt lành
Tốt lành giúp ta an tâm
An tâm ta chẳng hiểu lầm điều chi
Bình xanh thông thoáng là ta
Ta mang niềm vui sáng tạo cuộc đời !

Bình xanh thông thoáng

Bình xanh thông thoáng - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 716

Mã số :145

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--