Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp (3)...>>

Nếu bạn biết cách chọn lọc được những thông tin kiến thức nào thực sự có ích trong mớ thông tin nhiều vô số kể như hiện nay thì đó tài sản trí tuệ của bạn.
Nếu bạn biết cách kết nối từng loại thông tin kiến thức rời rạc với nhau 1 cách phù hợp để tạo nên những ứng dụng có giá trị thực tế thì đó là tài sản trí tuệ của bạn
Nếu bạn biết rút kết ra ý nghĩa của từng hoạt động diễn ra trong cuộc sống thì đó là tài sản trí tuệ của bạn.
Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp cho cuộc sống đẹp giàu !

 Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp

Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp - songthanhdat.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 927

Mã số :144

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--