Thiết kế cuộc đời cho chính mình (2)...>>

Thiết kế cuộc đời cho chính mình là làm cho cuộc đời mình sống đẹp hơn trong từng phút giây ở hiện tại.
Thiết kế cuộc đời cho chính mình là nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của cuộc đời mình theo hướng chất lượng sống an toàn, vui tươi, bình an hạnh phúc phù hợp với từng điều kiện riêng của mình.
Thiết kế cuộc đời cho chính mình là nhìn thấy các giá trị chân lý của đời mình trong từng việc làm của mình.
Thiết kế cuộc đời cho chính mình là biết cuộc sống có trước có sau, có hay có dở và sống thuận theo quy luật chuyển hóa của tự nhiên.
Thiết kế cuộc đời cho chính mình là biết cách sống điềm đạm trong sự phức tạp của đời thường.
Thiết kế cuộc đời cho chính mình là biết lựa chọn phong cách sống phù hợp với điều kiện của mình.
Thiết kế cuộc đời cho chính mình bình an thành đạt hạnh phúc !

Thiết kế cuộc đời cho chính mình

Thiết kế cuộc đời cho chính mình - songthanhdat.com

Số người xem: 1321

Mã số :142

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--