DOANH NGHIỆP XÃ HỘI ...>>

Doanh nghiệp xã hội kết nối những giá trị sống : Trí sáng - Tâm an - Tuệ mới
- Trí sáng là để nhận biết cái hay, cái chưa hay - Cái tốt, cái chưa tốt - Cái phù hợp, cái chưa phù hợp.
- Tâm an là để thấu hiểu việc mình đã làm, đang làm, sẽ làm theo hướng hài hòa thân tâm giữa bản thân mình với người khác, và với môi trường thiên nhiên trong lành.
- Tuệ mới là để vun bồi những giá trị lợi ích tốt đẹp hơn cho cuộc sống.

Tôn tạo phẩm chất trao tặng sự nghiệp - songthanhdat.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1419

Mã số :139

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--