Tôn tạo phẩm chất, trao tặng sự nghiệp (3)...>>

Khi tôn tạo được phẩm chất tốt lành thì sẽ có được sự nghiệp an vui hạnh phúc !
Có 3 phẩm chất tốt lành cơ bản rất cần thiết cho mỗi con người của chúng ta hôm nay và mai sau :
1) Phẩm chất tốt lành : Tự chủ bình an
Tôn tạo phẩm chất tự chủ bình an sẽ giúp mỗi cá nhân chúng ta nhìn nhận đúng về bản chất con người của chính mình gồm có 2 phần thực thể cơ bản là :
- Phần "Con" : là phần đại diện cho thực thể vật chất, tức là mỗi 1 con người là 1 thực thể sống đều cần có 1 nhu cầu vật chất nhất định về điều kiện không gian môi trường để sống bao gồm : đồ ăn thức uống để tạo nguồn năng lượng nuôi dưỡng sự sống.
- Phần "Người" : là phần đại diện cho thực thể tâm trí, tức là phần tư duy, suy luận logic để lựa chọn các giá trị sống nào mang lại sự bình an cho thân tâm trí : Cái nào đúng, cái nào sai ?, cái nào có lợi ích an toàn ? cái nào gây hại cho mình và người khác ?, và cái gì bền vững ? cái gì không bền vững... 
2) Phẩm chất tốt lành : Tự trọng bình an
Tôn tạo phẩm chất tự trọng bình an chính là sự vun đắp các giá trị văn hóa cho phẩm chất tự chủ bình an phát triển đúng hướng cùng với sự trung thực và điều chỉnh hợp tình hợp lý trong từng điều kiện nhất định.
3) Phẩm chất tốt lành : Trách nhiệm bình an
Tôn tạo phẩm chất trách nhiệm bình an là sự vun đắp các giá trị văn hóa về sự tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân mình và của người khác cùng sống trong cộng đồng xã hội. Tức là khi cá nhân mỗi người chúng ta nhận được quyền lợi ích nào đó thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và đóng góp thêm cho lợi ích đó ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
Phẩm chất trách nhiệm bình an sẽ giúp cho phẩm chất tự trọng và tự chủ bình an phát triển vững mạnh và sáng đẹp hơn!

Tôn tạo phẩm chất, trao tặng sự nghiệp an vui hạnh phúc !

Tôn tạo phẩm chất trao tặng sự nghiệp

Tôn tạo phẩm chất trao tặng sự nghiệp - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1337

Mã số :138

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--