Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp (1)...>>

Khởi nghiệp là công việc mới;
Công mà quí giá việc mới sẽ thành !
Công nhìn để chuyển thị trường;
Trở thành khách hàng với chương trình vàng !
Công nghe để chuyển khách hàng;
Trở thành sản phẩm lời vàng từ đây !
Công làm để chuyển sản phẩm;
Trở thành giá trị xứng tâm xứng tầm !
Công tâm để chuyển giá trị;
Trở thành sự nghiệp thêm tri thức bền !

Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp 

Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1108

Mã số :137

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--