Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp (1)...>>

Khởi nghiệp là góp công mới;
Công nhìn, công nghe, công khơi giá trị !
Công nhìn để thấy thị trường;
Chuyển đến khách hàng với thương hiệu gì !
Công nghe để hiểu khách hàng;
Chuyển đến sản phẩm nhẹ nhàng điều hay !
Công làm để chuyển sản phẩm;
Trở thành giá trị xứng tâm xứng tầm !
Công tâm để chuyển niềm vui ;
Trở thành sự nghiệp thêm vui cuộc đời !

Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp 

Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1242

Mã số :137

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--