Câu chuyện giá trị sống...>>

Lợi ích tốt đẹp hay hay;
Là giá trị sống chọn ngay khi làm !
Khi làm biết lợi, biết hại;
Biết chọn cái lợi sao cho hài hòa!
Giá trị mà chưa hài hòa;
Tìm ngay cách chuyển cho hòa đôi bên !
Giá trị sống xứng niềm tin:
Làm cho cuộc sống thêm nghìn điều hay !
Nghìn điều hay, vạn cái lời:
Chọn đúng giá trị sống đời an vui !

Kỹ năng sống thời công nghệ

 

Những câu chuyện sống thành đạt hàng ngày - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1600

Mã số :135

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--