Cách sống hiệu quả (1)...>>

Cách sống là nghĩ, là làm;

Nghĩ mà thông suốt thì làm mới hay !

Nghĩ thông suốt, hiểu đó đây;

Sẽ thấy đó đây có mấy hình hài !

Hình hài có tốt, có xấu;

Nếu nhịp nhàng chuyển đổi xấu sang tốt !

Đó là cách sống hiệu quả;

Giúp ta có được món quà giàu sang !

Cách sống hiệu quả đẹp đời;

Nghĩ thông, làm đúng, có lời đôi bên !

Cách sống hiệu quả

 

Những câu chuyện sống thành đạt hàng ngày - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1543

Mã số :134

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--