Nâng cấp cách sống đẳng cấp công danh...>>

Cách sống là gốc chữ tín;
Chữ tín khởi tạo niềm tin ban đầu !
Niềm tin có đầy hay vơi;
Là do cách sống ta khơi cái gì ?
Khơi cái gì, nhận cái đó;
Khơi giá trị đúng tự do ta làm !
Khơi sai giá trị thì sao ?
Nếu sai giá trị thì bao sửa liền !
Nâng cấp cách sống khó đâu ?
Chỉ là thêm bớt vài câu nói làm !

Nâng cấp cách sống, đẳng cấp công danh !

Nâng cấp cách sống

 

Nâng cấp cách sống - songthanhdat.com

Số người xem: 1582

Mã số :132

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--