Câu chuyện lựa chọn phong cách sống...>>

Chuyện kể ở làng bên
Có 5 người bạn nọ
Là chòm xóm láng giềng
Sống giao hảo thuận hòa
Dù mỗi người đều có
Nét nổi trội riêng biệt
Người thì vẽ rất đẹp
Người thì đàn rất hay
Người thì thích khoa học
Người thì thích kinh doanh
Người thì thích ruộng vườn
Nhưng cả 5 người họ
Đều chọn cách ứng xử
Tôn trọng và hài hòa
Cùng giúp nhau phát triển
Sở dĩ được như vậy
Là do họ biết cách
Lựa chọn phong cách sống
Vừa hợp với mỗi người
Vừa hợp tình hợp lý !
Sống tốt đời đẹp đạo
Ai cũng được an vui !

Lựa chọn phong cách sống

 

Lựa chọn phong cách sống - songthanhdat.com

Số người xem: 1550

Mã số :130

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--