Lựa chọn phong cách sống (2)...>>

Lựa chọn phong cách sống là chọn những điều đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai để thể hiện đúng mức, đúng giá trị trong từng thời điểm khác nhau.
Để chọn được những điều đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai thì chúng ta cần làm quen với nhiều phong cách tư duy khác nhau như :
- Phong cách tư duy định lượng : là cách chúng ta tính toán và ước ước lượng các sự việc thực tế ra các số liệu có thể cân đong đo đếm được để dễ dàng cho các hoạt động chọn lọc đánh giá thích hợp.
- Phong cách tư duy lịch sử : là cách chúng ta nhìn nhận, phán đoán các sự việc bằng các dữ liệu kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ để đối chiếu với những cái giống nhau hoặc khác nhau ở thời điểm hiện tại.
- Phong cách tư duy khoa học : là cách chúng ta giải thích các sự việc dựa trên cơ sở lý luận logic hợp lý của khoa học kỹ thuật.
- Phong cách tư duy nghệ thuật : là cách chúng ta chuyển đổi những sự việc bình thường hàng ngày thành các giá trị có ý nghĩa văn minh đặc sắc hơn trong cuộc sống.
Mỗi phong cách tư duy khác nhau sẽ giúp chúng ta có 1 góc nhìn khác nhau về từng sự việc, nhưng khi chúng ta kết nối các góc nhìn khác nhau đó vào cùng với mục tiêu về phong cách sống mình mong muốn thì sẽ chọn được phong cách sống rất tuyệt vời.

Lựa chọn phong cách sống - Lựa chọn niềm vui mỗi ngày...

Lựa chọn phong cách sống - lựa chọn niềm vui mỗi ngày

 

Kỹ năng sống thời công nghệ - songthanhdat.com

Số người xem: 1963

Mã số :127

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--