Câu chuyện bí quyết tạo dựng ngôi nhà sự nghiệp thành đạt an vui...>>

Muốn có được Ngôi nhà sự nghiệp thành đạt an vui thì chúng ta cần phối hợp đủ đầy, vừa phải 3 thành phần nguyên liệu cần thiết sau :

1) Thông tin kiến thức hữu ích : là cách chúng ta chọn lọc những thông tin kiến thức nào có thể ứng dụng được 1 cách an toàn hiệu quả trong từng điều kiện công việc thực tế .
2) Phương tiện vật chất, công nghệ phù hợp : là cách chúng ta chọn sử dụng những phương tiện công nghệ nào phù hợp với khả năng nguồn lực sẵn có, với tính chất công việc để có thể hổ trợ chúng ta đạt được mục tiêu an toàn hiệu quả nhất.
3) Tâm thế hướng thiện, trí tuệ bình an : là những việc làm hướng đến những giá trị lợi ích tốt đẹp, bình an cho con người và môi trường sống thiên nhiên.
Khi chúng ta có sự phối hợp đủ đầy, vừa phải 3 thành phần nguyên liệu cần thiết trên, thì sẽ có 1 tâm thế vững vàng, bình an để bắt đầu tạo dựng ngôi nhà sự nghiệp thành đạt an vui vững bền.

Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công

Để phối hợp cả 3 nguyên liệu trên 1 cách đủ đầy , vừa phải thì chúng ta sẽ lấy tâm thế hướng thiện và trí tuệ bình an làm nền tảng trọng tâm chính cho việc xác định mục đích của từng công việc. 
Khi đã hiểu được mục đích của từng công việc 1 cách chính đáng thì chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra các tiêu chí đúng đắn để chọn lọc những thông tin kiến thức hữu ích về cách làm. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chọn sử dụng những phương tiện vật chất, công nghệ nào phù hợp nhất có thể cho từng công việc đó.
Đây được xem như là bí quyết để tạo dựng ngôi nhà sự nghiệp thành đạt an vui cho mỗi chúng ta.
Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công!

Những câu chuyện sống thành đạt hàng ngày - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1533

Mã số :126

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--