Lựa chọn phong cách sống (1)...>>

Phong cách sống là sự hòa hợp tinh túy từ nét đẹp tự nhiên bên trong tâm hồn đến các hành vi ứng xử ra bên ngoài của mỗi cá nhân chúng ta.
Những giá trị sống tốt đẹp, hài hòa các lợi ích thiện lành giữa thiên nhiên và con người sẽ hình thành nên nét đẹp tự nhiên bên trong tâm hồn của chúng ta. Từ trong nền tảng của nét đẹp tự nhiên đó, sẽ giúp chúng ta có ý thức để thể hiện các hành vi ứng xử hòa hợp với cuộc sống bên ngoài theo từng phong cách riêng biệt của mỗi cá nhân.
Và khi chúng ta có những ứng xử hòa hợp với cuộc sống bên ngoài thì sẽ tạo nên những ấn tượng tốt đẹp về phong cách sống mà chúng ta mong muốn thể hiện, nhằm làm tô điểm thêm nét tự nhiên và sự bình an phong phú bên trong tâm hồn.
Như vậy, lựa chọn phong cách sống là :
Lựa chọn những giá trị sống tốt đẹp để vun bồi nét đẹp tự nhiên trong tâm hồn
Lựa chọn những hành vi ứng xử phù hợp
Lựa chọn những cách làm chính đáng
Lựa chọn những mong muốn hợp lý
Lựa chọn sự thể hiện đúng mức, đúng giá trị, đúng thời điểm
Lựa chọn phong cách sống là giá trị thể hiện đúng mức !

Kỹ năng sống thời công nghệ

Kỹ năng sống thời công nghệ - songthanhdat.com

Số người xem: 1865

Mã số :125

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--