Câu chuyện Quà tặng sổ tay xây dựng thương hiệu nghề nghiệp...>>

Sổ tay xây dựng thương hiệu nghề nghiệp là phương tiện kết nối thông tin, giúp chúng ta tạo dựng sự bình an  trong từng suy nghĩ và hành động để có cuộc sống thành đạt và an vui.

Sự bình an đến từ việc biết tiếp thu cái  hay từ những điều tốt đẹp, biết từ chối cái có hại từ những điều không tốt đẹp.
Sự bình an đến từ việc phát triển tốt tiêu chuẩn sống của chính mình thông qua việc liên tục học hỏi để tạo ra những giá trị lợi ích tốt đẹp hơn cho mọi người.
Sự bình an đến từ việc tốt mình. tốt người, tốt cho cộng đồng xã hội.
Sự bình an đến từ việc biết đủ đầy trong từng việc giản dị của đời thường.
Sự bình an đến từ việc xây dựng thương hiệu nghề nghiệp .
Quà tặng sổ tay xây dựng thương hiệu nghề nghiệp - Quà tặng cuộc sống thành đạt và an vui !

Sổ tay xây dựng thương hiệu nghề nghiệp

Những câu chuyện sống thành đạt hàng ngày - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1626

Mã số :121

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--