Những câu chuyện Quà Tặng thương hiệu nghề nghiệp (2)...>>

Món quà là đầu câu chuyện, câu chuyện là khởi điểm của niềm tin, niềm tin là món quà của sổ tay xây dựng thương hiệu nghề nghiệp qua các hình dạng thân quen.

Để có thể tạo ra những món quà tặng có giá trị lợi ích tốt đẹp cao từ thương hiệu nghề nghiệp thì chúng ta cần 1 nguyên liệu nền tảng và 3 nguyên liệu kỹ năng như sau :
1) Nguyên liệu nền tảng : là những kiến thức và hiểu biết chuyên môn về 1 lĩnh ngành nghề nào đó mà chúng ta tiếp thu được qua trường học hoặc qua sách vở.
2) Nguyên liệu kỹ năng đầu tư : là khả năng vận dụng những hiểu biết về kiến thức chuyên môn để nhìn thấy những lợi thế trong từng điều kiện thích hợp của thực tế, từ đó đưa ra quyết định phân bổ việc sử dụng nguồn vốn đang có vào những công việc mà : có thể mang lại lợi ích cao và an toàn nhất trong tương lai.
3) Nguyên liệu kỹ năng xã hội : là khả năng ứng xử hòa hợp với mọi người dựa trên 3 chuẩn mực phổ quát được đông đảo cộng đồng xã hội chấp nhận như : 
- Tôn trọng quyền lợi và tài sản của bản thân mình và của người khác
- Có trách nhiệm cho từng hành vi và công việc làm của mình
- Tuân thủ những nguyên tắc hoạt động chung của xã hội để đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình và cho người khác
4) Nguyên liệu kỹ năng quản lý : là khả năng đưa ra các chuẩn mực về giá trị lợi ích cần có dựa trên các nguyên tắc hoạt động chung của xã hội, để từ đó làm cơ sở cho việc nhìn nhận, kiểm soát và đánh giá các kết quả của công việc, và đưa ra những điều chỉnh kịp thời, đúng lúc nhằm đạt được các giá trị lợi ích cao mà vẫn an toàn trong chuẩn mực cho phép .
Kỹ năng quản lý là kỹ năng cốt lõi được vận hành bên trong, là điểm tựa cho từng hoạt động bên ngoài như kiến thức chuyên môn, kỹ năng đầu tư, kỹ năng xã hội. Các kết quả của hoạt động bên ngoài có tốt đẹp vững bền đến đâu là do kỹ năng quản lý cốt lõi bên trong đó quyết định.
Trao Quà Tặng, nhận giá trị ! Hãy tạo ra những món quà tặng có giá trị lợi ích tốt đẹp cho mọi người bằng những câu chuyện Quà Tặng thương hiệu nghề nghiệp - Những niềm tin vươn tới ước mơ...

Quà tặng thương hiệu nghề nghiệp

 

Những câu chuyện sống thành đạt hàng ngày - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2001

Mã số :119

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--