Quy chế hoạt động website Songthanhdat.com...>>

Songthanhdat.com là trang web Thương Mại Điện Tử Bán Hàng và liên kết bán hàng dành cho các thành viên tham gia tài trợ các chương trình tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững tại Songthanhdat.com . 

Sứ mệnh của songthanhdat.com là góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chi tiêu dùng bền vững để cải thiện chất lượng sống an toàn giàu đẹp.

 I. Nguyên tắc chung :

Website TMĐT bán hàng www.songthanhdat.com (sau đây gọi là “Songthanhdat.com”) do Công ty TNHH 1 thành viên doanh nghiệp xã hội TRÍ AN TUỆ là đơn vị chủ quản và vận hành. 

Liên kết bán hàng dành cho thành viên đối tác trên website TMĐT Songthanhdat.com là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, có mong muốn tham gia tài trợ các chương trình tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không trái với quy định của pháp luật.

 II. Quy định chung

 Định nghĩa chung:

 - Đơn vị đối tác : là thương nhân, tổ chức, cá nhân có mong muốn tham gia hệ thống tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không trái với quy định của pháp luật.

Thành viên: là tổ chức/cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ của trang website TMĐT songthanhdat.com, bao gồm các đơn vị đối tác và người dùng; 
Sản phẩm: là những sản phẩm/dịch vụ hợp pháp được giới thiệu trên website ứng dụng dịch vụ TMĐT songthanhdat.com; 
- Khách hàng: Là người sử dụng hoặc người mua sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu trên trang Songthanhdat.com của các đơn vị đối tác. 
Người bán: Là các đơn vị đối tác, là người cung cấp hàng hóa và chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu trên trang songthanhdat.com .
Hoàn tất giao dịch: Khi người mua nhận được sản phẩm, dịch vụ của người bán và xác nhận hài lòng với sản phẩm/dịch vụ đó.

 III. Quy trình sử dụng

Quy trình liên hệ đăng ký : 

Người dùng đăng ký thành viên songthanhdat.com bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân như: 
Họ - tên : …………………. 
Địa chỉ email :…………….. 
Điện thoại di động:………...

Việc cung cấp các thông tin trên khi đăng ký là để songthanhdat.com liên hệ xác nhận trong quá trình khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên đăng ký ngoài phạm vi xác nhận và liên hệ khi có liên quan đến các giao dịch tại www.songthanhdat.com, trừ trường hợp có yêu cầu khác của cơ quan pháp luật.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký từ người dùng, hệ thống sẽ gửi xác nhận đăng ký đến địa chỉ email hoặc số điện thoại mà người dùng đã đăng ký.

Khi có nhu cầu sử dụng các ứng dụng dịch vụ TMĐT trên trang www.songthanhdat.com người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Tìm kiếm, tham khảo thông tin liên kết về sản phẩm, dịch vụ của các đối tác tài trợ trên website Songthanhdat.com; 
- Kiểm tra tính hợp lý của thông tin bằng cách liên hệ với các đối tác tài trợ để biết rõ về chất lượng sản phẩm, các chính sách mua hàng, vận chuyển, bảo hành sản phẩm, dịch vụ của các nhà cung cấp đang có liên kết trên website Songthanhdat.com; 
- Sau khi kiểm tra và sử dụng dịch vụ, hoàn tất giao dịch, thì người dùng có thể đăng nhận xét về sự hài lòng, hoặc gửi khiếu nại, hay thắc mắc về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các đối tác tài trợ thông qua songthanhdat.com. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, ít nhất là cho khách hàng .

Quy trình dành cho các đơn vị đối tác :

Tại songthanhdat.com, các đơn vị đối tác có thể đăng ký tham gia tài trợ các chương trình tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững được tổ chức định kỳ tại songthanhdat.com
Các đơn vị đối tác khi đăng ký tham gia là đơn vị thành viên tài trợ trên website TMĐT Songthanhdat.com thì phải cung cấp đầy đủ các thông tin như : (tên, tư cách pháp lý, địa chỉ, số điện thoại, email) và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của các thông tin đó. 
- Các đơn vị đối tác khi đăng ký tham gia là đơn vị thành viên tài trợ thì được quyền đăng liên kết bán hàng trên Songthanhdat.com, với điều kiện phải cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đúng như đã công bố và không thuộc hàng hóa sản phẩm dịch vụ bị cấm kinh doanh theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật hiện hành. Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh).

 - Đơn vị đối tác phải cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc thực hiện đúng các thông tin về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã giới thiệu liên kết trên trang songthanhdat.com.

- Chủ website www.songthanhdat.com có trách nhiệm cùng phối hợp kiểm tra những đóng góp, khiếu nại của khách hàng liên quan đến các thông tin về các liên kết liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị đối tác tài trợ trên trang www.songthanhdat.com

 Các giao dịch của đơn vị đối tác với khách hàng sẽ được website TMĐT Songthanhdat.com đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật các góp ý, phản ánh của khách hàng để đánh giá sơ bộ về uy tín trách nhiệm của Đơn vị đối tác. Trường hợp Songthanhdat.com xác minh sự phản ánh của khách hàng về chất lượng dịch vụ không như cam kết đã giới thiệu, thì Songthanhdat.com có quyền gỡ bỏ mọi thông tin liên kết giới thiệu của Đơn vị đối tác.

 IV. Điều khoản áp dụng

- Quy chế của Website TMĐT Songthanhdat.com chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên Songthanhdat.com. Website TMĐT Songthanhdat.com có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Website TMĐT Songthanhdat.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc đã chấp nhận Quy chế sửa đổi. 
- Quy chế hoạt động sẽ được www.songthanhdat.com được cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia www.songthanhdat.com có trách nhiệm cập nhật thông tin mới để tránh những sai sót không đáng khi tham gia hoạt động trên website của chúng tôi.

 V. Điều khoản cam kết

 Mọi thành viên bao gồm các đơn vị đối tác và người dùng khi tham gia sử dụng www.songthanhdat.com thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với www.songthanhdat.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp: 

Hỗ trợ khách hàng 
Website thương mại điện tử www.songthanhdat.com
Trụ sở: 59 đường Đào Văn Thử, ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Điện thoại: 0977 394 011, E-mail : taichinhphucloi@gmail.com

Kinh doanh bền vững đồng hành cùng trách nhiệm xã hội

songthanhdat.com

 

 

 

Số người xem: 1633

Mã số :105

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--